Vytvoriť faktúru

META-CS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno META-CS
IČO 35703598
DIČ 2020249440
IČ DPH SK2020249440
Dátum vzniku 25 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo META-CS
Herlianska 2
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 600 €
Zisk -7 173 €
Aktíva 154 434 €
Vlastný kapitál -7 484 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,534
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,534
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,534
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,817
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,861
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,635
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 128,351
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,657
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,303
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 730
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -15,517
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,173
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,008
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 142,678
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,097
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,538
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 133,043
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 23,600
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,748
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,911
C. Služby (účtová skupina 51) 10,661
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,058
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,488
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,148
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,028
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,006
X. Výnosové úroky (662) 3,006
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,936
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,212
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,173
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
 • IČO:35703598 DIČ: 2020249440 IČ DPH: SK2020249440
 • Sídlo: META-CS, Herlianska 2, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ladislav Návrat Homolova 2162/6 Bratislava 19.11.2001
  Ing. Ivan Bernátek Herlianska 127/2 Bratislava - Ružinov 821 02 29.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ladislav Návrat 7 303 € (100%) Homolova 2162/6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Machel Hrašné 219 Hrašné 916 14
   19.05.2007Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Návrat Homolova 6 Bratislava 841 02
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   05.05.2007Nové obchodné meno:
   META-CS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Ing. Rastislav Machel Hrašné 219 Hrašné 916 14
   04.05.2007Zrušené obchodné meno:
   META Group Central and Eastern Europe s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   META Group Central,Eastern and Southern Europe GmbH Oskar-Messter-Str. 24,RGB Ismaning 857 37 Nemecko
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   19.11.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Návrat Homolova 2162/6 Bratislava
   18.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   09.06.1999Noví spoločníci:
   META Group Central,Eastern and Southern Europe GmbH Oskar-Messter-Str. 24,RGB Ismaning 857 37 Nemecko
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kuchárik Obrancov mieru 1155 Púchov 020 01
   08.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   Alois Praxmarer Max-Anderl-Str. 44 b Neufahrn SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Obrancov mieru 1155 Púchov
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   META Group Central and Eastern Europe s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti informatiky
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Obrancov mieru 1155 Púchov
   Alois Praxmarer Max-Anderl-Str. 44 b Neufahrn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bernátek Herlianska 2 Bratislava
   Martina Maruniaková Za cintorínom 19 Púchov