Vytvoriť faktúru

MARKET AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARKET AUDIT
IČO 35703733
DIČ 2020341191
IČ DPH SK2020341191
Dátum vzniku 26 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKET AUDIT
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 305 €
Zisk 5 617 €
Aktíva 70 434 €
Vlastný kapitál 10 212 €
Kontaktné informácie
Email jackaninova@sgfm.sk
Webová stránka http://www.marketaudit.sk
Phone(s) +421232151264
Mobile phone(s) +421905631820
Fax(es) 0232151260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,615
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,615
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,747
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,269
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,523
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 53,362
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,829
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,909
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,617
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,533
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,759
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,774
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,701
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 175
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,398
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,305
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,280
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,170
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,791
C. Služby (účtová skupina 51) 41,802
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,051
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 313
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,355
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,858
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,687
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,443
M. Nákladové úroky (562) 545
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 898
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,443
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,692
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,075
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703733 DIČ: 2020341191 IČ DPH: SK2020341191
 • Sídlo: MARKET AUDIT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05 18.01.2005
  Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81 18.10.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Klementová 3 386 € (51%) M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05
  Ing. Andrea Jackaninová 3 253 € (49%) Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 18.10.2011
   22.12.2007Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   21.12.2007Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Papayová Rajecká 16 Bratislava 821 07
   12.02.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   upratovacie služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   01.02.2005Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05
   Ing. Andrea Jackaninová Trlinská 519/22 Šenkvice 900 81
   Emília Papayová Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Klementová M.C. Sklodowskej 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 18.01.2005
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pravda Mierová 44 Bratislava 821 05
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   16.10.1998Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   15.10.1998Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   17.12.1996Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   16.12.1996Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   26.11.1996Nové obchodné meno:
   MARKET AUDIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o., IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 07
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Ing. Pavol Kinčeš Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04