Vytvoriť faktúru

JAKA SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAKA SERVIS
IČO 35703784
DIČ 2020249231
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAKA SERVIS
Ružová dolina 13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 461 €
Zisk 2 504 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911455183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,221
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,221
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,221
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,933
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,288
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,221
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,769
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,962
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,212
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,504
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,452
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,452
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,700
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,456
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,461
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,456
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,877
D. Služby (účtová skupina 51) 41,125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,312
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,454
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,256
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 752
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4351328.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015