Vytvoriť faktúru

Equilibrium - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Equilibrium
IČO 35703865
DIČ 2020356558
IČ DPH SK2020356558
Dátum vzniku 28 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Equilibrium
Popradská 84
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 261 996 €
Zisk 20 553 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263815003
Fax(es) 0240252859
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,768
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,038
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,273
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,822
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,394
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,057
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,680
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,326
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,281
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 854
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,553
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,354
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,961
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,463
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,216
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,714
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 261,996
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 261,893
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 255,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,298
C. Služby (účtová skupina 51) 55,500
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 163,378
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 947
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,892
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,771
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,081
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 192,095
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 18,700
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 18,700
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 462
M. Nákladové úroky (562) 25
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 437
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 18,238
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,367
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,814
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703865 DIČ: 2020356558 IČ DPH: SK2020356558
 • Sídlo: Equilibrium, Popradská 84, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 28.02.2000
  Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23 16.07.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Mišáni 3 319 € (50%) Mostová 27 Jelka 925 23
  Ing. Radoslava Andruchová 3 319 € (50%) Mostova 799/7 Jelka 925 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2007Nové sidlo:
   Popradská 84 Bratislava 821 06
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   03.11.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 28.02.2000
   02.11.2005Zrušené sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   27.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   29.03.2000Nové obchodné meno:
   Equilibrium, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   28.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie veľtrhov a výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   počítačová grafika
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou služieb vymedzených zákonom 36/67 Zb
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51