Vytvoriť faktúru

p.w.t. servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno p.w.t. servis
IČO 35703873
DIČ 2020327628
IČ DPH SK2020327628
Dátum vzniku 26 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo p.w.t. servis
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 200 €
Zisk 5 096 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421258282711
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,530
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,530
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69,507
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 27,313
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,507
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 81,037
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,840
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 751
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,604
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,096
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,197
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,564
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,842
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,017
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,088
C. Služby (účtová skupina 51) 26,258
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,835
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,939
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,854
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 384
M. Nákladové úroky (562) 199
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -384
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,555
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,459
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,096
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
 • IČO:35703873 DIČ: 2020327628 IČ DPH: SK2020327628
 • Sídlo: p.w.t. servis, Plynárenská 7/C, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Kardoš Nové záhrady III 17570/20 Bratislava 821 05 26.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PKF Slovensko s. r. o. 16 600 € (100%) Prievidza 971 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2016Nové predmety činnosti:
   Vydavateľská činnosť
   14.04.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   10.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kardoš Nové záhrady III 17570/20 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.03.2004
   16.04.2010Nové obchodné meno:
   p.w.t. servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   PKF Slovensko s. r. o. Nábrežie Sv. Cyrila 47 Prievidza 971 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť