Vytvoriť faktúru

Bártrová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bártrová
Stav Zrušená
IČO 35703881
DIČ 2020249825
IČ DPH SK2020249825
Dátum vzniku 26 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bártrová
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 201 744 €
Zisk -142 643 €
Aktíva 192 337 €
Vlastný kapitál -102 343 €
Kontaktné informácie
Email info@bartrova.sk
Webová stránka http://www.bartrova.sk
Mobile phone(s) +421911855253, +421911855280
Fax(es) 0253480025
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 268,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,992
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,992
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,992
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,626
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,327
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 229,771
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 229,357
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 229,357
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 414
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,528
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 801
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,419
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -244,986
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -109,646
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 350
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -109,996
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,405
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,226
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,226
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 506,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 492,890
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 492,890
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,815
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,890
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,023
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,459
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,770
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,872
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,872
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 196,216
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 201,744
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,358
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 189,857
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,529
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 343,138
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,878
D. Služby (účtová skupina 51) 205,433
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,595
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 61,991
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,817
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 891
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,949
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,949
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,820
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -141,394
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -46,668
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 289
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -289
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -141,683
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,643
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
 • IČO:35703881 DIČ: 2020249825 IČ DPH: SK2020249825
 • Sídlo: Bártrová, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   08.05.2007Nové obchodné meno:
   Bártrová s.r.o.
   26.11.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným