Vytvoriť faktúru

ŠAVELINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠAVELINA
Stav V likvidácii
IČO 35703946
DIČ 2020999233
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠAVELINA
Obchodná 4
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 575 €
Zisk -3 608 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,682
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,125
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,125
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,443
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,557
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 196
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,361
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,979
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,741
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,606
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,293
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,899
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,608
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,941
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,143
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,143
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 410
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 973
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,315
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,575
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,360
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,590
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 186
D. Služby (účtová skupina 51) 3,562
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 669
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 669
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,015
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,388
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 113
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -113
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,128
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,608
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016