Vytvoriť faktúru

VERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VERT
IČO 35703962
DIČ 2020341224
IČ DPH SK2020341224
Dátum vzniku 28 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VERT
Rustaveliho 9
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 289 544 €
Zisk -348 €
Kontaktné informácie
Email vert@vert.sk
Phone(s) 0244888304, 0905425437
Mobile phone(s) 0905425437, 0905561894, 0907738299
Fax(es) 0244888304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 91,241
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 89,040
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,490
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,181
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,126
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,871
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -668
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 161,422
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,044
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 26,557
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 26,557
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,529
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,099
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 42,207
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -348
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,378
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,203
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 67,175
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,349
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -3,032
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,726
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 289,544
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 289,159
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 286,705
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 97,390
C. Služby (účtová skupina 51) 118,538
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,894
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,547
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,066
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 668
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,602
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,839
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,231
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 96
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 96
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,028
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,028
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,932
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 907
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,255
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703962 DIČ: 2020341224 IČ DPH: SK2020341224
 • Sídlo: VERT, Rustaveliho 9, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 28.11.1996
  Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 24.07.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Čížik 23 901 € (90%) Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
  Jakub Miller 2 656 € (10%) Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   16.08.2006Noví spoločníci:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Miller Urbánkova 1059/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.07.2006
   Roman Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2006
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   09.07.2004Nové sidlo:
   Rustaveliho 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.08.1999
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.11.1996
   08.07.2004Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   11.12.2002Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   03.03.2000Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava 821 03
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Ing. Štefan Mäsiar Sabinovská 5 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   VERT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   polygrafická výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Čížik Komárnická 113/6 Bratislava