Vytvoriť faktúru

Attention Solutions - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Attention Solutions
IČO 35704021
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Attention Solutions
Pribinova 20
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 510 €
Zisk -1 470 €
Kontaktné informácie
Email danubiaconsult@nextra.sk
Phone(s) 0220400403
Mobile phone(s) 0903416864
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 377
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 346
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 377
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,917
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 422
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,504
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,470
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,294
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,194
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 197
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,237
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,760
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,510
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,510
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,965
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 214
C. Služby (účtová skupina 51) 4,103
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 371
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -455
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 193
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 55
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 55
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -510
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,470
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016