Vytvoriť faktúru

ART & PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ART & PRESS
IČO 35704055
DIČ 2020925115
IČ DPH SK2020925115
Dátum vzniku 02 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ART & PRESS
Nádražná 34/A
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 355 441 €
Zisk 14 236 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244372343, 0244461982, 0905613350
Mobile phone(s) +421918787362, 0905613350, 0918787362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 314,751
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 106,939
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 106,939
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 106,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207,812
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,041
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,928
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,928
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 175,771
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,632
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 173,139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,751
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,475
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,641
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,641
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 91,958
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,958
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 152,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,342
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 492
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,850
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,935
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 109,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 94,246
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,246
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,382
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 369
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 428
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,469
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 760
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 760
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43,693
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 43,693
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 355,442
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 355,441
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 96,672
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 227,112
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 334,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 81,432
D. Služby (účtová skupina 51) 173,745
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,209
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,646
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,479
4. Sociálne náklady (527, 528) 84
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 858
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,718
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,718
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,416
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,312
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,011
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,844
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,384
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,384
O. Kurzové straty (563) 32
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 428
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,844
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,311
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,075
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,075
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704055 DIČ: 2020925115 IČ DPH: SK2020925115
 • Sídlo: ART & PRESS, Nádražná 34/A, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 18.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Róbert Waltera 6 640 € (100%) Mlynská 13 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 18.12.2014
   28.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   20.09.2011Nové sidlo:
   Nádražná 34/A Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.09.2011Zrušené sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   24.05.2005Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   11.06.2004Nové obchodné meno:
   ART & PRESS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Turbínová 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 20.07.1998
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.07.1998
   10.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kimlíček Kovorobotnícka 22 Bratislava
   Róbert Waltera Mlynská 13 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   ZV TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Valéria Kimlíčková Slatinská 32 Bratislava 821 07
   Ing. Zdena Walterová Nábr. Ľ. Svobodu 20 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Hentek Bulíkova 3 Bratislava 851 04