Vytvoriť faktúru

NVK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NVK
IČO 35704101
DIČ 2020249363
IČ DPH SK2020249363
Dátum vzniku 02 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NVK
Karadžičova 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 392 €
Zisk 15 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 488,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,831
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 452,485
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,853
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 492,169
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,762
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 56,972
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 56,972
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 718
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 42,057
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 392,407
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,138
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 391,269
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 575
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 184
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 748
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389,762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,392
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,300
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,227
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 514
C. Služby (účtová skupina 51) 8,617
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,717
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,205
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,118
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,165
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,169
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 191
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 975
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704101 DIČ: 2020249363 IČ DPH: SK2020249363
 • Sídlo: NVK, Karadžičova 7, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02 19.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Tuzhilkin 56 972 € (100%) prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   09.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   31.07.2010Noví spoločníci:
   Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tuzhilkin prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Kolkhir prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Voskoboyniková prechodný pobyt na území SR : Kopčianska 3756/8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.03.1999
   30.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   27.09.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   26.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   28.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   10.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka Vznik funkcie: 19.03.1999
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   07.08.2001Noví spoločníci:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Nový štatutárny orgán:
   Eligy Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Iouri Pissarev Prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Vladimír Vasiljevič Tuzhilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Cabanova 3240/13 Bratislava - Dúbravka
   06.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir Leningradskij rajon 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   21.08.2000Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   20.08.2000Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   30.05.2000Noví spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   29.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   21.01.2000Noví spoločníci:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Jurij Andrejevič Pissarev prospekt Lenina 193 Tomsk Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Eligyj Jurjevič Dementyev Piskarevskij prospekt 15-73 St. Peterburg Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Karlovič Kolkhir Leningradskij rajon 41 Vatutinky Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Vladimír Vasiljevič Tužilkin Gagarina 15 Zaria Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   Inna Vasiljevna Voskoboyniková Varšavskoje Šosse 152/7-317 Moskva Ruská federatívna republika prechodný pobyt na území SR : Čápor 335 Cabaj 951 17
   20.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   26.02.1998Nové obchodné meno:
   NVK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   25.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PTK-ECHO international, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   10.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 2674/21 Bratislava
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   PTK-ECHO international, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom/
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava
   Ing. Valentina Gavrilovna Kuznecovová Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Ing. Nikolaj Viačeslavovič Kuznecov Seslavinskaja 24 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Elvíra Chadimová Gallayova 3 Bratislava