Vytvoriť faktúru

VIAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIAN
IČO 35704152
DIČ 2020842263
IČ DPH SK2020842263
Dátum vzniku 03 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIAN
Bellova 104
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 171 €
Zisk 15 050 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905599138
Mobile phone(s) 0905599138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 146,525
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 146,525
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,696
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,872
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 76,456
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,343
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 269,397
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 131,893
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 106,221
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 106,221
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,622
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,050
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 137,504
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 137,504
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 263
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,340
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 133,901
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,171
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,833
C. Služby (účtová skupina 51) 506
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,164
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,064
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,338
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,665
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 38
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 38
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,302
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,252
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704152 DIČ: 2020842263 IČ DPH: SK2020842263
 • Sídlo: VIAN, Bellova 104, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 30.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Bielik 106 221 € (100%) Račianska 95 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2008Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   ČAS a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 812 78
   23.09.2003Nové sidlo:
   Bellova 104 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02
   ČAS a.s. IČO: 17 317 568 Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 30.12.2002
   22.09.2003Zrušené sidlo:
   Mýtna 33 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   PEKEL, s.r.o. IČO: 31 396 071 Jelenia 18 Bratislava 811 05
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava Vznik funkcie: 03.12.1996 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava Vznik funkcie: 03.12.1996 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   17.09.2002Noví spoločníci:
   PEKEL, s.r.o. IČO: 31 396 071 Jelenia 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava Vznik funkcie: 03.12.1996 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava Vznik funkcie: 03.12.1996 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   16.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   19.12.2000Noví spoločníci:
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   18.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Schneidera Trnavského 20 Bratislava
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   Karol Ježík Budatínska 43 Bratislava
   29.09.1999Nové predmety činnosti:
   vzdelávacia činnosť - organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Schneidera Trnavského 20 Bratislava
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   Karol Ježík Budatínska 43 Bratislava
   28.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Schneidera Trnavského 20 Bratislava
   Alexej Fulmek Batkova 3 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   Karol Ježík Budatínska 43 Bratislava
   01.07.1997Nové predmety činnosti:
   nadobúdanie akcií a majetkových podielov v iných spoločnostiach
   03.12.1996Nové obchodné meno:
   VIAN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 33 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ďurič Schneidera Trnavského 20 Bratislava
   Alexej Fulmek Batkova 3 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava
   Karol Ježík Budatínska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   Anna Fulmeková Vavilovova 10 Bratislava