Vytvoriť faktúru

SAROR Risk management - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAROR Risk management
IČO 35704209
DIČ 2020356613
IČ DPH SK2020356613
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAROR Risk management
Jiráskova 1001/6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 244 €
Zisk 3 704 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,427
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,427
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,425
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 511
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,914
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,427
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,422
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 415
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,704
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,005
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,479
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,214
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,214
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 975
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 185
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 128
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,977
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,220
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,244
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,039
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 66,181
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,325
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,750
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,402
D. Služby (účtová skupina 51) 54,018
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,104
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,568
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 536
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 65
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,050
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 173
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 173
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,749
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,045
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,045
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,704
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
 • IČO:35704209 DIČ: 2020356613 IČ DPH: SK2020356613
 • Sídlo: SAROR Risk management, Jiráskova 1001/6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava 29.11.1996
  Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07 30.01.2001
  Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04 26.06.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Miroslav Janík 2 224 € (33.5%) Jiráskova 6 Bratislava
  Juraj Studený 2 191 € (33%) Jasovská 37 Bratislava 851 07
  Ivan Štulrajter 2 224 € (33.5%) Vajnorská 70 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť špecialistu požiarnej ochrany
   murárstvo
   bezpečnostný technik
   nákladná cestná doprava
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   14.08.2008Nové predmety činnosti:
   požiarno-asistenčné služby
   Noví spoločníci:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.06.2008
   13.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Katarína Štulrajterová Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   08.12.2007Nové predmety činnosti:
   autorizovaný bezpečnostný technik
   07.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Kravárik Ševčenkova 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2007
   02.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kravárik Ševčenkova 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.09.2007
   01.08.2007Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
   bezpečnostný technik
   17.08.2006Nové sidlo:
   Jiráskova 1001/6 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   16.08.2006Zrušené sidlo:
   Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06
   30.06.2006Nové predmety činnosti:
   špeditérska činnosť
   zakladanie, pestovanie a údržba záhrad, parkov a zelených plôch
   prípravné práce pre stavbu
   zemné, kopacie a búracie práce
   murárstvo
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Noví spoločníci:
   Katarína Štulrajterová Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   29.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Katarína Blahová Vištuk 428 Vištuk 900 85
   10.05.2004Noví spoločníci:
   Katarína Blahová Vištuk 428 Vištuk 900 85
   09.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   21.03.2003Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia a ekológie
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   administratívne práce
   upratovacie práce - čistenie interierov
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   20.03.2003Zrušeny spoločníci:
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   30.01.2001Nové sidlo:
   Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   prevádzková kontrola požiarnych vodovodov
   prevádzková kontrola hasiacich prístrojov
   Noví spoločníci:
   Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Studený Jasovská 37 Bratislava 851 07
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06
   29.01.2001Zrušené sidlo:
   Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   13.04.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby
   usporadúvanie školení
   Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07
   15.12.1997Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Anna Orolínová Michalská 479/10 Spišské Bystré
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Štulrajter Vajnorská 70 Bratislava 831 04
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Marušin Rastislavova 3489/24 Poprad
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   29.11.1996Nové obchodné meno:
   SAROR Risk management s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť technika požiarnej ochrany
   poradenstvo v obore požiarnej ochrany
   činnosť špecialistu požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   SAROR s.r.o. IČO: 35 691 042 Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Marušin Rastislavova 3489/24 Poprad
   Ľudmila Palušová Studenohorská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Miroslav Janík Jiráskova 6 Bratislava
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07