Vytvoriť faktúru

TRANS ATLAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANS ATLAS
IČO 35704217
DIČ 2020950855
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANS ATLAS
Palkovičová 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 956 €
Zisk -2 694 €
Kontaktné informácie
Email trans-atlas@trans-atlas.sk
Phone(s) 0263814223, 0263823805
Mobile phone(s) +421903408320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 797
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 777
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 620
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 620
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 620
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 157
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 797
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,083
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,083
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,694
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 930
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 348
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,808
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,060
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,185
D. Služby (účtová skupina 51) 1,588
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,104
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,965
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,214
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4292058.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015