Vytvoriť faktúru

STAVBAU KYSUCA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVBAU KYSUCA
IČO 35704250
DIČ 2020332050
IČ DPH SK2020332050
Dátum vzniku 29 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVBAU KYSUCA
Štefánikova štvrť 530
02401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 137 €
Zisk 724 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 109,599
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,599
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109,567
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 109,567
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,567
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,599
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,048
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 168
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 168
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,483
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,483
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 724
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,437
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 108,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,127
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,156
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 130
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 130
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -886
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -886
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 91,136
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,137
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,403
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,858
D. Služby (účtová skupina 51) 67,545
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,734
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,734
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,684
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704250 DIČ: 2020332050 IČ DPH: SK2020332050
 • Sídlo: STAVBAU KYSUCA, Štefánikova štvrť 530, 02401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2014Nové obchodné meno:
   STAVBAU KYSUCA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova štvrť 530 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Noví spoločníci:
   Bc. Ján Svrček Štefánkova štvrť 530 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Ján Svrček Štefánkova štvrť 530 Kysucké Nové Mesto 024 01
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ján Svrček Štefánkova štvrť 530 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 30.10.2014
   Ján Svrček Štefánkova štvrť 530 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 30.10.2014
   03.11.2014Zrušené obchodné meno:
   BZ auto spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Latorická 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Zárecký Cintorínska; 95 Vozokany 925 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zárecký Cintorínska 95 Vozokany 925 05 Vznik funkcie: 29.11.1996
   24.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Peter Zárecký Cintorínska 95 Vozokany 925 05 Vznik funkcie: 29.11.1996
   23.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava
   09.08.2002Noví spoločníci:
   Peter Zárecký Cintorínska; 95 Vozokany 925 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala Skončenie funkcie: 09.04.2002
   07.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava
   29.11.1996Nové obchodné meno:
   BZ auto spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Latorická 3 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rôznych náhradných dielov a príslušenstva automobilov a autobusom, poskytovanie servisných služieb a služieb s nimi súvisiacich /umývanie vozidiel, konzervácie spodku, dutín a pod/
   nákup a predaj automobilov
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie odťahovacej služby
   prevádzkovanie čerpacích staníc
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcel Babinčák Rajecká 14 Bratislava
   Dipl.Ing. Ervin Cséfalvay 80 Kostolná Gala Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Peter Zárecký Latorická 3 Bratislava