Vytvoriť faktúru

Versus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Versus
IČO 35704284
DIČ 2021392626
IČ DPH SK2021392626
Dátum vzniku 27 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Versus
Ružová dolina 6
82470
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 953 €
Zisk -9 548 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 169,517
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 169,517
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,211
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,056
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,297
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 907
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,635
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 191,573
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 79,183
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 71,428
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,548
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 112,390
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,051
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,105
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,078
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 334
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,882
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,811
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,084
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 42,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,953
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 432
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,481
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,395
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,719
C. Služby (účtová skupina 51) 2,607
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,771
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 484
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,686
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,442
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,059
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 147
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -146
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,588
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704284 DIČ: 2021392626 IČ DPH: SK2021392626
 • Sídlo: Versus, Ružová dolina 6, 82470, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eleonóra Reptová Lotyšská 2 Bratislava 821 06 27.11.1996
  Ing. Martin Repta Lotyšská 2 Bratislava 821 06 27.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eleonóra Reptová 5 311 € (80%) Lotyšská 2 Bratislava 821 06
  Ing. Martin Repta 1 328 € (20%) Lotyšská 2 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Eleonóra Reptová Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Repta Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   21.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Repta Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   Ing. Eleonóra Reptová Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   27.11.1996Nové obchodné meno:
   Versus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   usporiadavanie školení a seminárov
   záznamy videokamerou
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Repta Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   Ing. Eleonóra Reptová Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eleonóra Reptová Lotyšská 2 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Repta Lotyšská 2 Bratislava 821 06