Vytvoriť faktúru

Elektro - Klíma - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Elektro - Klíma
IČO 35704357
DIČ 2020209059
IČ DPH SK2020209059
Dátum vzniku 01 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elektro - Klíma
Budatínska 31
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 679 €
Zisk 14 021 €
Kontaktné informácie
Email info@elektroklima.sk
Phone(s) 0243435656, 0243635656, 0243635657
Mobile phone(s) +421905820916, 0905820916, 0918677380
Fax(es) 0243635657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 56,307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,379
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,449
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,449
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,773
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,657
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,657
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 714
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,443
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 928
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,307
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,099
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,070
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,971
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,021
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,884
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 638
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 638
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,558
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 723
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 723
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 987
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 811
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,579
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,688
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,688
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 138,459
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 142,679
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 138,459
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,411
D. Služby (účtová skupina 51) 22,494
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,186
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,630
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,753
4. Sociálne náklady (527, 528) 803
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 654
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 384
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,550
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,045
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,045
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,042
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,508
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,487
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015