Vytvoriť faktúru

ALFA-DENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA-DENT
IČO 35704403
DIČ 2020985703
IČ DPH SK2020985703
Dátum vzniku 05 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA-DENT
Borekova 31
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 714 €
Zisk 1 942 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245643061, +421244871111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,100
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,100
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,952
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,593
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,593
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,593
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,581
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,050
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 284
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 284
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,185
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,413
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,228
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,002
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,498
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,252
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,132
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,735
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,670
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,670
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,714
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 53,208
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,506
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,178
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,833
D. Služby (účtová skupina 51) 20,707
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,264
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,963
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,970
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,331
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 606
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,768
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,536
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,174
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,046
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 561
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 561
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,485
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,490
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704403 DIČ: 2020985703 IČ DPH: SK2020985703
 • Sídlo: ALFA-DENT, Borekova 31, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 20.09.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Besedič 2 191 € (33%) Železničná 893/3 Stupava 900 31
  Dipl. z. t. Peter Bondor 2 258 € (34%) Chorvátsky Grob 900 25
  Ľuboš Kanávor 2 191 € (33%) Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kuriérske služby
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.09.2005
   30.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   31.12.2008Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Čerešňová 3A Chorvátsky Grob 900 25
   Ľuboš Kanávor Nevädzova 17211/6E Bratislava 821 01
   30.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   20.09.2005Nové sidlo:
   Borekova 31 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01
   Ľuboš Kanávor Lotyšská 52 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Javorinka 102 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 05.12.1996
   19.09.2005Zrušené sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl. z. t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 00
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   05.12.1996Nové obchodné meno:
   ALFA-DENT, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zdravotné stredisko Rača, Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zubná technika
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Besedič Železničná 893/3 Stupava 900 31
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01
   Karol Brányik Ružový háj 1374/40 Dunajská Streda 929 01
   Janka Jurkovská Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ľuboš Kanávor Borekova 31 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.z.t. Peter Bondor Parkova 760 Galanta 924 01