Vytvoriť faktúru

M.G.L. Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.G.L. Servis
IČO 35704446
DIČ 2020311887
Dátum vzniku 02 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.G.L. Servis
Hasičská 26
94201
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 204 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,667
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,667
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,776
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 35,776
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,730
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,441
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,289
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -58,839
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -58,843
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,667
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -259,459
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 209
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 209
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -264,103
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -264,103
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,204
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,126
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 649
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 649
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,582
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 159,428
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 159,428
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,545
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,687
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,442
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,545
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 630
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 630
XII. Kurzové zisky (663) 630
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,354
O. Kurzové straty (563) 2,354
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,724
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,724
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255827.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704446 DIČ: 2020311887
 • Sídlo: M.G.L. Servis, Hasičská 26, 94201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Decembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2000Nové sidlo:
   Hasičská 26 Šurany 942 01
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   M.G.L. Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom a leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08