Vytvoriť faktúru

BAUKING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAUKING
IČO 35704608
DIČ 2020240937
IČ DPH SK2020240937
Dátum vzniku 06 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUKING
Farebná 15-17
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 127 €
Zisk -12 624 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0918636306, 0424485680
Mobile phone(s) 0918636306
Fax(es) 0424485680
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,917
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,917
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,917
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,626
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,246
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,860
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,543
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,192
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -36,524
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,624
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,735
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 456
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,279
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,610
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,138
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 103,434
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,608
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,519
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,251
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,635
C. Služby (účtová skupina 51) 25,655
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,943
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 118
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,640
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -682
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,124
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -679
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 540
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 540
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -540
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,664
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,624
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016