Vytvoriť faktúru

MIPOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIPOR
IČO 35704616
DIČ 2020265236
IČ DPH SK2020265236
Dátum vzniku 09 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIPOR
Mierová 1
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 167 279 €
Zisk -40 631 €
Aktíva 333 345 €
Vlastný kapitál -41 260 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903242415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 312,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 294,688
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 294,688
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 291,583
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,105
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,030
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,140
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,571
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,571
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,571
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 806
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,513
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,309
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 312,027
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -81,891
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,218
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,822
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61,040
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,631
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,168
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 389,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,034
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,034
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 385,571
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 144
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 107
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,012
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,750
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 142,339
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 167,279
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 108,339
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,940
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 204,371
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 102,159
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,226
D. Služby (účtová skupina 51) 24,632
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,518
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,331
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,172
4. Sociálne náklady (527, 528) 15
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,539
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,466
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,466
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 28,302
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,171
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,358
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,092
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,322
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,579
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,213
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,213
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,671
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704616 DIČ: 2020265236 IČ DPH: SK2020265236
 • Sídlo: MIPOR, Mierová 1, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 25.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Viktor Mikulášek 9 958 € (100%) Rácova 11 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2010Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sťahovacie služby
   prenájom hnuteľných vecí
   pohostinská činnosť
   03.02.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb
   19.09.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viktor Mikulášek Rácova 11 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.10.2002
   18.09.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Širanec Malinová 24 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   10.07.2000Nové obchodné meno:
   MIPOR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ovčiarik Kukučínova 37 Pezinok 902 01
   Ing. Vlastimil Vidra Exnárova 14 Bratislava 821 03
   09.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava
   28.02.2000Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   09.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA - CONSULT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 21 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   CONTIMET, spol. s r.o. IČO: 17 328 446 Lubinská 21 Bratislava 811 03
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Pištek Gajova 9 Bratislava
   JUDr. Peter Plučinský Mudroňova 4 Bratislava
   Ing. Tomáš Šimkovic Mudroňova 85/a Bratislava