Vytvoriť faktúru

BINAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BINAR
IČO 35704641
DIČ 2020969786
IČ DPH SK2020969786
Dátum vzniku 09 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BINAR
Hlavná 14
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 203 945 €
Zisk 90 703 €
Aktíva 161 849 €
Vlastný kapitál 3 236 €
Kontaktné informácie
Email polak@binar.sk
Webová stránka http://www.binar.sk
Mobile phone(s) +421902554311, +421917263245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 178,086
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,525
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,525
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,525
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,561
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,471
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 71,745
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,745
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58,726
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,090
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 708
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 178,086
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,939
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,735
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,513
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -97,248
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,703
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,147
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 398
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 398
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 664
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 664
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 83,085
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,032
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,032
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 342
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 195
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 203,726
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 203,945
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 201,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,387
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,228
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,500
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,038
D. Služby (účtová skupina 51) 8,682
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,503
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,810
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,693
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 478
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,027
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,505
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 252
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 115,466
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,763
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,763
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 90,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015