Vytvoriť faktúru

Reštaurácia "u Floriána" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reštaurácia "u Floriána"
IČO 35704748
DIČ 2020266116
Dátum vzniku 09 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reštaurácia "u Floriána"
Radlinského 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 390 €
Vlastný kapitál -6 480 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 271,559
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,143
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,143
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -286,109
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -286,109
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,248
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 640
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 160
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,584
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015