Vytvoriť faktúru

DELTA 2000 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELTA 2000
IČO 35704870
DIČ 2020209125
IČ DPH SK2020209125
Dátum vzniku 04 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA 2000
Mandľová 41
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 456 €
Zisk -9 495 €
Kontaktné informácie
Email delta2000@azet.sk
Mobile phone(s) +421903413019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,014
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,137
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,324
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,280
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,151
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,547
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,622
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,313
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,495
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,698
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 15,628
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,678
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,955
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,858
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,760
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,105
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,456
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,371
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 65,630
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,355
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 82,916
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,948
C. Služby (účtová skupina 51) 33,873
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,166
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,095
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,833
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,637
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,460
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,816
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
X. Výnosové úroky (662) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,086
M. Nákladové úroky (562) 660
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 425
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,073
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,533
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015