Vytvoriť faktúru

MariJo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MariJo
IČO 35704926
DIČ 2020227308
IČ DPH SK2020227308
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MariJo
Račianska 33
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 228 548 €
Zisk 12 834 €
Aktíva 58 000 €
Vlastný kapitál -41 584 €
Kontaktné informácie
Email marijo@marijo.sk
Webová stránka http://www.marijo.sk
Phone(s) +421244372333
Mobile phone(s) +421903472333
Fax(es) 0244452929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 227,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 227,400
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 227,400
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,171
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,770
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,808
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 276,571
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,667
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 742
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,506
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,834
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,904
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 235,049
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,012
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,716
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,183
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 845
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 228,548
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 222,773
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,775
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 196,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 45,378
C. Služby (účtová skupina 51) 63,023
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,382
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,632
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,158
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,501
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,246
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,228
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 114,372
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14,609
M. Nákladové úroky (562) 3,736
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,870
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,592
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,636
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,802
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35704926 DIČ: 2020227308 IČ DPH: SK2020227308
 • Sídlo: MariJo, Račianska 33, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02 01.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mario Slobodník 16 597 € (100%) Trnavská 1941/51 Modra 900 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2006Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Trnavská 1941/51 Modra 900 02
   31.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Noví spoločníci:
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   MariJo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 33 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   cestná motorová doprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kosírová Rajčianska 26 Bratislava 821 07
   Mario Slobodník Americká 2 Bratislava 831 02