Vytvoriť faktúru

AS-PROJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AS-PROJEKT
IČO 35704985
DIČ 2020993491
IČ DPH SK2020993491
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS-PROJEKT
Podjavorinskej 769/7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 527 €
Zisk -3 156 €
Aktíva 48 191 €
Vlastný kapitál 32 940 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,417
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,417
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,415
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,494
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,009
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,440
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,832
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,784
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,636
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,156
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,048
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,883
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 760
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,527
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,597
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,930
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,316
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34
C. Služby (účtová skupina 51) 11,943
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,162
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 177
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 240
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,760
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,789
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,620
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 410
N. Kurzové straty (563) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 321
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -407
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,196
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015