Vytvoriť faktúru

Prvá strategická - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá strategická
IČO 35705001
DIČ 2020958819
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -850 511 €
Aktíva 12 340 337 €
Vlastný kapitál 12 329 186 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,371,171
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,955,445
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,955,445
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,732,625
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,222,820
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,386
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 397,240
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 397,240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,146
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 239
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,907
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 340
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 222
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,371,171
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,359,057
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,956,835
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,956,835
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,763,402
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,366,162
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 397,240
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,986,531
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,986,531
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,524,138
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,524,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -850,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,670
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,288
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,288
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,192
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,196
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 994
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,444
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,454
D. Služby (účtová skupina 51) 23,305
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 500
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 11,976
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,573
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,454
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,305
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 98,947
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 98,943
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 98,943
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 909,523
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 909,421
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -810,576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -850,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -850,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705001 DIČ: 2020958819
 • Sídlo: Prvá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Vladimír Balaník predseda Kollárova 41 Prešov 080 01 19.06.2014
  Ing. Eva Michalidesová člen Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 19.06.2014
  Ing. Ľubomíra Jambrichová člen Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 19.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 19.06.2014
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.06.2014
   07.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   18.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   17.08.2012Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 12.07.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   26.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomíra Jambrichová - náhradný člen predstavenstva Topoľčianska 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.01.2011
   25.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   06.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   20.08.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Turček - člen predstavenstva Súmračná 9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2010
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Moyšova 4/3494 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.07.2010
   19.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   25.09.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.08.2007
   24.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   07.09.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva Kollárova 41 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 11.08.2005
   Ing. Eva Michalidesová - člen predstavenstva Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.08.2005
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   22.10.2002Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Bláha - člen Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.2002
   21.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002
   10.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ebst - predseda Jiráskova 2 Bratislava
   09.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   26.06.2000Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc - predseda Strmy Vŕšok 8102/102 Záhorská Bystrica
   25.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   Prvá strategická, a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová - člen Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák - člen Landauova 34 Bratislava Skončenie funkcie: 28.01.2002