Vytvoriť faktúru

PORT 7 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORT 7
IČO 35705035
DIČ 2020958269
IČ DPH SK2020958269
Dátum vzniku 12 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORT 7
Krasovského 13
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 960 635 €
Zisk 34 689 €
Aktíva 411 780 €
Vlastný kapitál 16 652 €
Kontaktné informácie
Email rempotrading@rempotrading.sk
Phone(s) 0249232256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 66,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,513
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,513
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,237
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42,384
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 907
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,175
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 125,457
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,342
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,966
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,966
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,890
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,689
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,115
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 432
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,317
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,562
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,454
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,901
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,960,635
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,960,634
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,914,633
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,502,116
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,051
C. Služby (účtová skupina 51) 375,926
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,894
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,167
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,002
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,541
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 21
X. Výnosové úroky (662) 21
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,517
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,517
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,496
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,506
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,817
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705035 DIČ: 2020958269 IČ DPH: SK2020958269
 • Sídlo: PORT 7, Krasovského 13, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Renáta Szászová Vavilovova 5 Bratislava 851 01 13.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Klára Dvorecká 7 967 € (100%) Strmý Vŕšok 8073/73 Bratislava 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2014Nové obchodné meno:
   PORT 7, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krasovského 13 Bratislava-Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.03.2014Zrušené obchodné meno:
   REMPO trading spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   18.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Klára Dvorecká Strmý Vŕšok 8073/73 Bratislava 841 06
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   17.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   Ing. Klára Dvorecká Strmé Vŕšky 73 Bratislava 841 06
   16.01.2007Nové obchodné meno:
   REMPO trading spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   polygrafická výroba / sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač /
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Strmé Vŕšky 75 Bratislava 841 06
   Ing. Klára Dvorecká Strmé Vŕšky 73 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Szászová Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   15.01.2007Zrušené obchodné meno:
   rempo trading spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   12.12.1996Nové obchodné meno:
   rempo trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Baláž Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Ing. Klára Dvorecká Stanekova 22 Bratislava 841 03
   Ing. Dušan Kordulák Vígľašská 8 Bratislava 851 05