Vytvoriť faktúru

L.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.R.
Stav V likvidácii
IČO 35705132
DIČ 2020965584
IČ DPH SK2020965584
Dátum vzniku 16 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.R.
Široká 3
90901
Skalica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 132 000 €
Zisk -62 147 €
Aktíva 499 373 €
Vlastný kapitál 34 227 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,361
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,361
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,073
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,270
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 299,628
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -251,358
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,147
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,434
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 290
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,144
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 132,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 132,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,196
D. Služby (účtová skupina 51) 132,196
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -196
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,951
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61,951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,951
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -62,147
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016