Vytvoriť faktúru

ZDRAVING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZDRAVING
IČO 35705175
DIČ 2021001521
Dátum vzniku 16 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZDRAVING
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -8 008 €
Aktíva 1 456 102 €
Vlastný kapitál 69 257 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,998,038
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,950,864
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 257
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,998,295
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,249
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 20,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 20,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 48,460
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,008
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,937,046
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,392,072
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 544,974
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 544,301
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 477
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,185
C. Služby (účtová skupina 51) 3,185
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,185
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,185
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,100
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 2,100
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,443
M. Nákladové úroky (562) 6,019
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 424
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,343
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,528
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4253131.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015