Vytvoriť faktúru

REZIDENCIA STRELKOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REZIDENCIA STRELKOVA
IČO 35705183
DIČ 2020986242
IČ DPH SK2020986242
Dátum vzniku 16 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REZIDENCIA STRELKOVA
Cesta na Klanec 74
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 607 177 €
Zisk -398 141 €
Aktíva 947 432 €
Vlastný kapitál -87 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220510606
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,258
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,258
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -398,230
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,462
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,190
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -398,141
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 401,488
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 401,488
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 201,945
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,466
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,015
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 195,062
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 607,177
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 577,117
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,002,218
C. Služby (účtová skupina 51) 17,725
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,802
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 656
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 861,738
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 31,086
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,211
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -395,041
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,275
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 221
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 221
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -220
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -395,261
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -398,141
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
 • IČO:35705183 DIČ: 2020986242 IČ DPH: SK2020986242
 • Sídlo: REZIDENCIA STRELKOVA, Cesta na Klanec 74, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Ondriš Svätovojtešská 14 Bratislava 831 03 26.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Ondriš 6 639 € (100%) Svätovojtešská 14 Bratislava - mestská časť Lamač 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2015Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Ondriš Svätovojtešská 14 Bratislava - mestská časť Lamač 831 03
   23.01.2015Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 74 Bratislava 841 03
   25.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondriš Svätovojtešská 14 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.05.2010
   21.02.2009Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.07.2008Nové obchodné meno:
   REZIDENCIA STRELKOVA, s. r. o.
   16.12.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť