Vytvoriť faktúru

Wap ALTO - čistiace systémy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wap ALTO - čistiace systémy
IČO 35705281
DIČ 2020227044
IČ DPH SK2020227044
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wap ALTO - čistiace systémy
Remeselnícka 42
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 718 €
Zisk -26 808 €
Aktíva 335 646 €
Vlastný kapitál 325 903 €
Kontaktné informácie
Email wap@wap-alto.sk
Webová stránka http://www.wap-alto.sk
Phone(s) +421244881402
Mobile phone(s) +421905600948, +421905454600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 153,056
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 153,056
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 166,903
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 51,080
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 155
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 319,959
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 299,093
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,983
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 311,960
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,808
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,866
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 388
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,478
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,612
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,070
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,342
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 129,718
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 126,718
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 155,392
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 69,940
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,170
C. Služby (účtová skupina 51) 21,947
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,444
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,050
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,328
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,513
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,674
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,661
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 181
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 181
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,846
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705281 DIČ: 2020227044 IČ DPH: SK2020227044
 • Sídlo: Wap ALTO - čistiace systémy, Remeselnícka 42, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06 05.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ralf Lehmann 6 639 € (100%) dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2007Noví spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   04.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   25.11.2003Nové sidlo:
   Remeselnícka 42 Bratislava 831 06
   24.11.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   19.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom a oprava čiastiacich zariadení
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   04.06.2001Nové obchodné meno:
   Wap ALTO - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   03.06.2001Zrušené obchodné meno:
   WAP - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   13.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ralf Lehmann dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 1498/1 Bratislava
   12.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Morháč Turnianska 2 Bratislava
   11.01.1999Noví spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   10.01.1999Zrušeny spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   WAP - čistiace systémy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   WAP Reinigungssysteme GmbH & Co. KG, Guido - Oberdorfer Strasse 2-8 Bellenberg Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Morháč Turnianska 2 Bratislava