Vytvoriť faktúru

NADAMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NADAMED
IČO 35705302
DIČ 2021007538
IČ DPH SK2021007538
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NADAMED
Pavla Horova 14
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 924 €
Zisk -8 776 €
Aktíva 78 670 €
Vlastný kapitál 46 864 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264537721, 0264779632
Fax(es) 0264537723
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 64,902
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,691
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,691
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,832
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,058
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 801
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,064
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,470
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,470
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,594
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,239
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 147
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 64,902
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,088
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 35,910
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,910
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,814
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,021
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,021
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,022
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,597
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 183
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 61,926
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,924
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,924
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,892
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,173
D. Služby (účtová skupina 51) 26,613
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,214
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,848
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 366
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,334
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,871
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,871
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,687
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,968
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 850
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 850
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,816
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705302 DIČ: 2021007538 IČ DPH: SK2021007538
 • Sídlo: NADAMED, Pavla Horova 14, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01 18.12.1996
  PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01 19.12.2001
  MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 21.04.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Agnesa Schmidtová 996 € (10%) Kudláková 1 Bratislava 841 01
  PharmDr. Karol Kandráč 996 € (10%) Radvanská 19 Bratislava 811 01
  MUDr. Zdenka Vlachová 996 € (10%) Bratislava 841 05
  MUDr .Zora Bertoldová 996 € (10%) Bratislava 851 01
  MUDr. Adriana Smreková 996 € (10%) Bratislava 811 01
  MUDr. Alozia Buchtová 996 € (10%) Bratislava 841 02
  MUDr. Marta Fleischerová 996 € (10%) Bratislava 841 07
  MUDr Lívia Baumanová 996 € (10%) Istrijská 8 Bratislava 841 07
  MUDr. Viera Hajdáková 996 € (10%) Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
  MUDr. Igor Guliš 996 € (10%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Zora Bertoldová Rontgénova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 21.04.2012
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   19.12.2001Nové sidlo:
   Pavla Horova 14 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   MUDr. Viera Hajdáková Hlaváčikova 15 Bratislava 811 01
   MUDr. Igor Guliš Pavla Horova 13 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   18.12.2001Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Karol Kandráč Radvanská 19 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   NADAMED, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   usporiadavanie a technicko- organizačné zabezpečovanie seminárov, školení a iných odborných akcií v oblasti zdravotnej starostlivosti
   kúpa tovaru na čely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr Lívia Baumanová Istrijská 8 Bratislava 841 07
   MUDr .Zora Bertoldová Röntgénova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Alozia Buchtová Saratovská 7 Bratislava 841 02
   MUDr. Marta Fleischerová Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Eva Matejková Pod Záhradami 62 Bratislava 841 01
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   MUDr. Adriana Smreková Matúšová 2 Bratislava 811 01
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Agnesa Schmidtová Kudláková 1 Bratislava 841 01
   PharmDr. Karol Kandráč Budovateľská 11 Bratislava 821 08
   MUDr. Zdenka Vlachová Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05