Vytvoriť faktúru

Brano Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Brano Slovakia
IČO 35705329
DIČ 2020227132
IČ DPH SK2020227132
Dátum vzniku 02 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brano Slovakia
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 680 229 €
Zisk 12 263 €
Aktíva 641 769 €
Vlastný kapitál 404 604 €
Kontaktné informácie
Email brano@branoslovakia.sk
Phone(s) 0244883362, 0255569731
Fax(es) 0244883384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 629,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 253,359
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 253,359
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,240
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 375,556
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 196,208
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 134,295
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,295
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,053
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,059
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,994
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 399
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 399
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 629,314
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,867
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,430
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,430
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,643
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,643
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 342,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 342,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,263
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,447
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,385
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,340
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,340
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,127
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,561
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,592
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,765
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,875
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 680,229
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 680,229
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 680,229
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 659,575
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 542,671
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,187
D. Služby (účtová skupina 51) 36,952
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,655
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,681
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,289
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,685
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,200
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,652
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,654
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,419
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,512
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,774
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,774
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,738
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,143
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705329 DIČ: 2020227132 IČ DPH: SK2020227132
 • Sídlo: Brano Slovakia, Rybničná 40/a, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava 03.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Broniš 9 593 € (17%) Na pasekách 22 Bratislava
  BRANO GROUP, a.s. 37 244 € (66%) Hradec nad Moravicí Česká republika
  Drahomíra Kamenistá 9 593 € (17%) Dopravná 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.07.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/a Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   BRANO GROUP, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   03.01.1997Nové obchodné meno:
   Brano Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   New Brano, a.s. IČO: 64 609 898 Opavská Hradec nad Moravicí Česká republika
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava
   Drahomíra Kamenistá Dopravná 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Broniš Na pasekách 22 Bratislava