Vytvoriť faktúru

PK TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PK TRADING
IČO 35705345
DIČ 2020209048
IČ DPH SK2020209048
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PK TRADING
Štúrova 13
93401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 976 €
Zisk -17 377 €
Aktíva 206 900 €
Vlastný kapitál -24 431 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0366224064, 0908739223
Mobile phone(s) 0908739223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 190,243
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 152,801
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 152,801
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 127,680
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,818
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,303
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,409
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,606
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,422
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,184
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 834
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 800
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 34
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,969
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,789
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 180
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 190,243
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,809
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 340
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,410
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,297
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,707
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,377
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 232,047
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 340
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,420
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 201
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,010
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,976
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,974
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,725
D. Služby (účtová skupina 51) 4,828
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,764
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,798
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 966
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,212
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,212
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,010
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,421
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 407
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 407
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,417
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705345 DIČ: 2020209048 IČ DPH: SK2020209048
 • Sídlo: PK TRADING, Štúrova 13, 93401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Štúrova 13 Levice 934 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   PK TRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 2/A Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice
   Paul Bordas 6172 Riverboat Drive Stuart Florida 349 97 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin Kotrus ul. 29. augusta 19 Levice