Vytvoriť faktúru

ZDROJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZDROJ
IČO 35705388
DIČ 2020249198
IČ DPH SK2020249198
Dátum vzniku 19 Decembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ZDROJ
Krížna 44
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 451 €
Zisk -39 822 €
Aktíva 2 489 299 €
Vlastný kapitál 2 026 667 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255577113, +421255562730, +421255422142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,449,789
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,358,623
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,358,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 943,345
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,203,625
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,203
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 113,450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 88,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88,158
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,303
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,303
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 133
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 729
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 729
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 193
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 193
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,449,789
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,986,845
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,354,403
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,354,403
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 230,780
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 45,333
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 45,333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -603,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -603,849
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,822
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,762
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11
12. Odložený daňový záväzok (481A) 45,751
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 392,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,358
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 311,598
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,640
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 978
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 378
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,260
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,260
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,457
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,456
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 311,452
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,451
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 311,451
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 337,828
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,822
D. Služby (účtová skupina 51) 110,917
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,402
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,302
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,372
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,728
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,538
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,108
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,108
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,377
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,712
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,228
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,283
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,283
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 945
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,228
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,605
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,217
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,283
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 7,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705388 DIČ: 2020249198 IČ DPH: SK2020249198
 • Sídlo: ZDROJ, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Rusnák predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Kvetoslava Obuchová člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 30.04.2008
  Martina Lučkaničová člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 30.04.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2009Nové obchodné meno:
   ZDROJ, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Jachtárska 7241/39 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   15.10.2009Zrušené obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   08.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Rusnák - predseda Vrbovská cesta 4238/112 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Martina Lučkaničová - člen Vážska 3568/35 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   Kvetoslava Obuchová - člen Javorová 2771/9 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 30.04.2008
   07.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   30.04.2003Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Magurská 8 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava Vznik funkcie: 24.11.1998
   29.04.2003Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Richter - predseda Šustekova 27 Bratislava
   Ing. Peter Strapák - člen Šancova 21 Bratislava
   Roman Vyňuchal - člen Kapicova 5 Bratislava
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   02.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gregor Šancova 82 Bratislava 811 05
   Ing. Stanislav Sobota Cajlanská 83 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Strapák Šancova 21 Bratislava 831 04
   01.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08
   19.12.1996Nové obchodné meno:
   ZÁPADOSLOVENSKÝ ZDROJ, a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 824 85
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marcela Hubková Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Peško Račianska 161 Bratislava 831 05
   Branislav Šmalinský 397 Boleráz 919 08