Vytvoriť faktúru

LGEservice - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LGEservice
Stav V likvidácii
IČO 35705400
DIČ 2020265335
IČ DPH SK2020265335
Dátum vzniku 19 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LGEservice
Bartókova 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 753 €
Zisk 1 144 €
Aktíva 18 559 €
Vlastný kapitál -7 294 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,320
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,320
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,054
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,422
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,397
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,379
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,071
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,742
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,188
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 -6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) -6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,237
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 77,065
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -25,446
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -47
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) -25,399
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,289
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -149
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 128
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -23,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,753
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 253
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,921
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,562
C. Služby (účtová skupina 51) 3,207
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 464
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 522
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 832
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,818
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 342
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 342
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 30
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 312
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,144
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705400 DIČ: 2020265335 IČ DPH: SK2020265335
 • Sídlo: LGEservice, Bartókova 1, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04 29.04.1998
  Eva Dikličová Herlianska 127/2 Bratislava 821 02 03.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozefa Dikličová 4 648 € (70%) Silvánska 14 Bratislava 841 04
  Eva Dikličová 1 992 € (30%) Herlianska 127/2 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2014Nové obchodné meno:
   LGEservice s. r. o. v likvidácii
   09.12.2014Zrušené obchodné meno:
   LGEservice s.r.o.
   10.01.2006Noví spoločníci:
   Eva Dikličová Herlianska 127/2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Dikličová Herlianska 127/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 03.01.2006
   09.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.04.2000Nové sidlo:
   Bartókova 1 Bratislava 811 02
   02.04.2000Zrušené sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy a predaja spotrebného priemyselného tovaru
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   28.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Chrenková Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   19.12.1996Nové obchodné meno:
   LGEservice s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Mária Chrenková Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Igor Pezlár H. Meličkovej 2 Bratislava 841 05