Vytvoriť faktúru

SPACEDAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPACEDAT
Stav V likvidácii
IČO 35705523
DIČ 2020974703
Dátum vzniku 20 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPACEDAT
Líščie Nivy 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 €
Zisk -452 €
Aktíva 14 042 €
Vlastný kapitál 14 042 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908774639
Mobile phone(s) 0908774639
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,319
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,319
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,319
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,839
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,037
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,037
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 545
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,709
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -452
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 100
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -100
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -452
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016