Vytvoriť faktúru

MERKINVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERKINVEST
Stav Zrušená
IČO 35705621
DIČ 2020356492
IČ DPH SK2020356492
Dátum vzniku 19 Decembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MERKINVEST
Palackého 22
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 347 €
Zisk -20 403 €
Vlastný kapitál -18 499 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,054
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 182,665
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 182,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 74,044
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 98,271
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,389
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,375
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,147
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,147
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 228
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,014
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 589
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,425
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,054
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 18,361
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 122,337
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,810
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,810
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -44,250
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,900
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -133,150
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,403
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,560
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 101,560
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,550
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,346
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,347
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,346
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,445
D. Služby (účtová skupina 51) 8,634
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 828
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,123
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,733
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 320
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,443
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705621 DIČ: 2020356492 IČ DPH: SK2020356492
 • Sídlo: MERKINVEST, Palackého 22, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014
   29.05.2014Nové obchodné meno:
   MERKINVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Palackého 22 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ľudmila Masariková - predseda predstavenstva Slepá 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 29.05.2014