Vytvoriť faktúru

SAUNA - FÜRST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAUNA - FÜRST
IČO 35705647
DIČ 2020227165
IČ DPH SK2020227165
Dátum vzniku 18 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAUNA - FÜRST
Zátišie 23
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 171 735 €
Zisk 480 €
Aktíva 18 363 €
Vlastný kapitál -10 052 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244258453, 0244372056
Mobile phone(s) +421911435065, 0903432396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,294
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,294
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,463
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 831
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,373
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 839
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 839
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,644
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,373
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,271
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,706
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 3,706
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,184
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,692
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 76
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,377
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 93,825
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,568
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -98,568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,366
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,978
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,978
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,435
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,535
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 532
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 532
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 171,171
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 171,735
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 171,172
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 563
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,525
D. Služby (účtová skupina 51) 42,865
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,837
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,481
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,356
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,870
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,870
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,694
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,782
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,254
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,440
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015