Vytvoriť faktúru

Benza - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Benza
IČO 35705655
DIČ 2020227022
IČ DPH SK2020227022
Dátum vzniku 20 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Benza
Vrakúnska cesta 22
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 472 €
Zisk 24 770 €
Aktíva 170 409 €
Vlastný kapitál 119 140 €
Kontaktné informácie
Email sab@stonline.sk
Phone(s) 0243634234, 0243634235, 0243634236, 0243636906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 63,298
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 63,298
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,143
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,713
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,022
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,845
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,596
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 186,011
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 143,910
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 966
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 111,535
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,770
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,101
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,919
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,763
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,640
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,829
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,319
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,975
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 248,472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,884
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 244,324
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,042
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 222
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 213,995
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,226
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 73,105
C. Služby (účtová skupina 51) 71,799
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,561
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,870
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,238
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,774
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,422
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 34,477
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 101,078
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,669
M. Nákladové úroky (562) 1,770
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 899
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,665
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,812
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,042
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705655 DIČ: 2020227022 IČ DPH: SK2020227022
 • Sídlo: Benza, Vrakúnska cesta 22, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26 20.12.1996
  Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04 20.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Zápražný 3 319 € (50%) Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
  Zoltán Graef 3 319 € (50%) Račianska 8 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.2008Nové sidlo:
   Vrakúnska cesta 22 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   25.02.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   Benza spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 8 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy a služieb
   Noví spoločníci:
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04
   Martin Klasovitý Starhradská 18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Zápražný Lipová 40 Slovenský Grob 900 26
   Zoltán Graef Račianska 8 Bratislava 831 04