Vytvoriť faktúru

SOLUTION 01 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLUTION 01
IČO 35705787
Dátum vzniku 17 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLUTION 01
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 818 €
Zisk 1 740 €
Aktíva 24 684 €
Vlastný kapitál 799 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948035147
Mobile phone(s) 0948035147, 0948035148
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,899
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,899
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,899
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,079
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 449
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,286
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,978
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,380
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,740
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,598
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,598
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,478
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,818
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,605
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,221
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,789
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,719
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,474
C. Služby (účtová skupina 51) 7,913
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 938
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,029
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,720
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 329
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 329
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -329
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,700
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,740
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.12.2016
 • IČO:35705787
 • Sídlo: SOLUTION 01, Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marcel Prieložný 6 640 € (100%) 365 Horná Lehota 976 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2016Nové sidlo:
   Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   23.11.2016Nové obchodné meno:
   SOLUTION 01 s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Marcel Prieložný 365 Horná Lehota 976 81
   26.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným