Vytvoriť faktúru

RG SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RG SERVIS
IČO 35705817
DIČ 2020209400
IČ DPH SK2020209400
Dátum vzniku 17 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RG SERVIS
Lietavská 5
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 970 €
Zisk 6 413 €
Aktíva 10 820 €
Vlastný kapitál 8 712 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,310
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,394
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,310
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,725
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,009
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,413
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,585
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,585
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 395
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,190
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,970
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 495
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,475
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,638
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 62
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,605
C. Služby (účtová skupina 51) 7,844
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,050
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 77
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,332
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,459
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -59
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,273
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,860
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015