Vytvoriť faktúru

BIJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIJA
IČO 35705833
DIČ 2020218090
IČ DPH SK2020218090
Dátum vzniku 17 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIJA
Cesta na Klanec 81
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 €
Zisk -20 284 €
Aktíva 105 030 €
Vlastný kapitál 73 148 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903455019
Mobile phone(s) 0903455019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 87,897
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,325
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,018
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,264
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,763
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 38,280
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 38,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,341
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,326
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,953
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,953
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,015
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,167
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,848
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 231
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,897
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,864
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,644
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,644
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 64,864
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,284
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,033
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,785
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 30,785
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,916
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 367
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,300
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,249
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 110
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,315
D. Služby (účtová skupina 51) 4,746
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 488
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,598
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,598
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,040
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 190
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,267
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,061
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 61
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 967
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705833 DIČ: 2020218090 IČ DPH: SK2020218090
 • Sídlo: BIJA, Cesta na Klanec 81, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 12.02.2004
  Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 01.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ina Balko 6 640 € (100%) Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2012Noví spoločníci:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ina Balko Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   21.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.09.2005Noví spoločníci:
   Július Binder Radvanská 18 Bratislava 811 01
   27.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   27.02.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ina Jankovičová Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.2004
   26.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   BIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Klanec 81 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Petríková Gwerkovej 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 12.02.2004