Vytvoriť faktúru

SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
IČO 35705906
DIČ 2020209103
IČ DPH SK2020209103
Dátum vzniku 20 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY
Blagoevova 4/2673
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 438 €
Zisk -21 145 €
Aktíva 146 922 €
Vlastný kapitál 126 633 €
Kontaktné informácie
Email info@slovinec.sk
Phone(s) 0245257871, 0262250297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,792
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,225
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,051
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 600
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,071
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 130,017
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 114,440
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 128,282
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,145
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,577
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,741
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 701
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 955
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,513
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,572
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,449
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,438
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,381
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,335
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 360
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,317
C. Služby (účtová skupina 51) 3,538
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,024
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 514
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,508
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 360
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 338
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,378
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,191
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,798
XI. Kurzové zisky (663) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,795
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 605
M. Nákladové úroky (562) 192
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 410
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,193
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,185
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705906 DIČ: 2020209103 IČ DPH: SK2020209103
 • Sídlo: SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY, Blagoevova 4/2673, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
  Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04 20.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Slovinec 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  Anna Slovincová 3 319 € (50%) Blagoevova 4 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2013Nové obchodné meno:
   SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s. r. o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 4/2673 Bratislava - Petržalka 851 04
   31.03.2013Zrušené obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   SLOVINEC - KOŽA A KOŽUŠINY, spoločnosť s ru- čením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Blagoevova 24 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kožušníctvo a farbenie kožušín
   Noví spoločníci:
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Slovinec Blagoevova 4 Bratislava 851 04
   Anna Slovincová Blagoevova 4 Bratislava 851 04