Vytvoriť faktúru

HOLLEX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOLLEX SLOVAKIA
IČO 35705931
DIČ 2020265159
IČ DPH SK2020265159
Dátum vzniku 20 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOLLEX SLOVAKIA
Grösslingova 69
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 650 840 €
Zisk 260 260 €
Aktíva 1 370 900 €
Vlastný kapitál 600 453 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0240210516, 0245944427, 0252931368, 0905727072, 0907727072
Mobile phone(s) +421905983823, 0907727072
Fax(es) 0245944427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,482,715
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 272,816
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,578
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 25,578
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 247,238
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 247,238
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,207,505
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 625,071
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,071
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 624,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 376,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 375,970
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,970
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 961
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 205,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,011
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 193,492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,394
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,482,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,711
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 232,357
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,450
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,450
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 360,005
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 360,005
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 260,260
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 622,004
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,685
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,685
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 608,535
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 524,433
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 524,433
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,989
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,036
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,077
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,784
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,639,302
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,650,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,612,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,573
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,537
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,310,318
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,765,870
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,506
D. Služby (účtová skupina 51) 238,433
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 155,940
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,938
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,710
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,292
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,351
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 86,280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 86,280
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,774
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 590,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) -10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,624
O. Kurzové straty (563) 736
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,888
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,621
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 336,901
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 76,641
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 76,641
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 260,260
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35705931 DIČ: 2020265159 IČ DPH: SK2020265159
 • Sídlo: HOLLEX SLOVAKIA, Grösslingova 69, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09 20.12.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Róbert Hollý 6 639 € (100%) Grösslingova 69 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   24.04.1998Nové obchodné meno:
   HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.
   23.04.1998Zrušené obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   RHO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a predaj nábytku, bytových doplnkov a replík
   spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
   reštaurovanie, odluhovanie a skladovanie nábytku
   Noví spoločníci:
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Hollý Grösslingova 69 Bratislava 811 09