Vytvoriť faktúru

RAIOTTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAIOTTO
IČO 35706091
DIČ 2020266039
IČ DPH SK2020266039
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIOTTO
Rajská 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 132 €
Zisk -4 558 €
Aktíva 49 922 €
Vlastný kapitál 26 758 €
Kontaktné informácie
Email accad@promedia.sk
Phone(s) 0905344753
Mobile phone(s) 0905344753
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,709
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,228
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,228
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,558
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,670
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,539
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,177
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,792
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 325
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,362
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,318
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,942
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,173
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 769
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,709
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,200
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,455
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,558
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,074
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,074
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,238
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 140
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 97
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,328
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,132
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,131
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,132
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,132
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,059
D. Služby (účtová skupina 51) 31,494
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,245
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 845
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,676
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,702
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,702
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -707
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,579
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 169
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,517
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706091 DIČ: 2020266039 IČ DPH: SK2020266039
 • Sídlo: RAIOTTO, Rajská 5, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko 15.09.2007
  Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko 13.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alena Rainatová 6 639 € (100%) Pietra Ligurre Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Hraník Via XXV Aprile 146 Pietra Ligure 170 27 Taliansko Vznik funkcie: 13.09.2010
   05.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   30.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rainato Via San Francesco d?Assisi 42/1 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.03.2008
   20.09.2007Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko Vznik funkcie: 15.09.2007
   19.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   25.09.2002Noví spoločníci:
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.1997
   24.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   RAIOTTO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rajská 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava
   Alena Rainatová Via San Francesco 42 Pietra Ligurre Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maurizio Ottonello Via Chrabrera 5/3 Genova Talianko dlhodobý pobyt na území SR : Mozartova 4791/23 Bratislava