Vytvoriť faktúru

GASTROGRAF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GASTROGRAF
IČO 35706104
DIČ 2020240915
IČ DPH SK2020240915
Dátum vzniku 09 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTROGRAF
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 165 284 €
Zisk 20 666 €
Kontaktné informácie
Email hotel.rapid@rainside.sk
Phone(s) 0243410257
Mobile phone(s) 0903283723
Fax(es) 0243339795
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,674
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,558
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,036
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,797
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,725
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,232
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,463
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,500
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,658
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,666
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,769
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 381
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,647
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,812
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,895
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,940
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 165,284
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,284
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,163
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,041
C. Služby (účtová skupina 51) 5,645
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 58,478
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 969
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,121
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 82,598
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 62
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,060
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,394
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706104 DIČ: 2020240915 IČ DPH: SK2020240915
 • Sídlo: GASTROGRAF, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Singhoffer Pri kríži 9 Bratislava 841 02 05.10.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Singhoffer 6 639 € (100%) Pri kríži 9 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2015Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Noví spoločníci:
   Karol Singhoffer Pri kríži 9 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Singhoffer Pri kríži 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.10.2006
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Karol Singhofer Pri kríži 9 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Singhofer Pri kríži 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.10.2006
   18.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Töröková Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.02.2006
   24.04.2014Nové obchodné meno:
   GASTROGRAF s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Karol Singhofer Pri kríži 9 Bratislava 841 02
   23.04.2014Zrušené obchodné meno:
   GRSP s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   FC Artmedia Rapid Bratislava Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   23.11.2011Nové obchodné meno:
   GRSP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   22.11.2011Zrušené obchodné meno:
   Hotel Rapid, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karin Kyselová Romanova 5 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 05.10.2006
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.1997
   09.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Darina Töröková Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.02.2006
   08.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.02.2006
   20.10.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karin Kyselová Romanova 5 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 05.10.2006
   Karol Singhofer Pri kríži 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.10.2006
   19.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.02.2006Nové sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   FC Artmedia Rapid Bratislava Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.1997
   Darina Töröková Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.02.2006
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Futbalový klub Rapid Ružinov IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.1997
   25.06.2004Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   Noví spoločníci:
   Futbalový klub Rapid Ružinov IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.01.1997
   24.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Futbalový klub FK Rapid IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Futbalový klub FK Rapid IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Futbalový klub FK Rapid IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   09.01.1997Nové obchodné meno:
   Hotel Rapid, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Futbalový klub FK Rapid IČO: 31 768 687 Telocvičná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Petrík Belinského 25 Bratislava 851 01