Vytvoriť faktúru

areaprint Slovak Republic - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno areaprint Slovak Republic
IČO 35706163
Dátum vzniku 08 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo areaprint Slovak Republic
Kaplinská 9622/7
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 554 €
Zisk -2 976 €
Aktíva 46 465 €
Vlastný kapitál 31 768 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243638469
Mobile phone(s) +421917684125
Fax(es) 0243638469
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,243
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,216
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,269
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,269
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,173
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,774
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,243
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,792
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,524
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,524
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,605
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,605
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,976
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,451
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 678
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 678
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,930
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,177
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,177
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 841
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 529
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,383
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 843
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 843
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 76,347
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,554
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,366
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 31,648
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,915
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,420
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,146
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,480
D. Služby (účtová skupina 51) 20,572
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,418
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,061
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,585
4. Sociálne náklady (527, 528) 772
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 226
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -866
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,731
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,069
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,150
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,016
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,976
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016