Vytvoriť faktúru

AFB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AFB
IČO 35706244
DIČ 2020986803
Dátum vzniku 13 Januára 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AFB
Šustekova 14
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 246 €
Zisk 5 393 €
Aktíva 19 048 €
Vlastný kapitál -14 568 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262524054, 0262524056, 43427425
Mobile phone(s) 0905476819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,642
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,673
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,589
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,589
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 269
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,815
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,969
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 562
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,407
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,642
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,176
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,702
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 4,702
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,507
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,507
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,393
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,818
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,734
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,734
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,860
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,709
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,537
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 364
D. Služby (účtová skupina 51) 26,438
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,324
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,907
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 932
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 932
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -931
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35706244 DIČ: 2020986803
 • Sídlo: AFB, Šustekova 14, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Iveta Mikulová Lužná 10/3737 Bratislava - Petržalka 851 04 13.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH 23 236 € (100%) Graz 8020 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2010Nové sidlo:
   Šustekova 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Lužná 10/3737 Bratislava - Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   13.03.2003Noví spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.01.1997
   12.03.2003Zrušeny spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   04.01.2001Nové sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   GV Plan - Beteiligungsverwaltung GmbH Hans-Resel-Gasse 19 Graz 8020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   03.01.2001Zrušené sidlo:
   Osuského 6 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Mikulová Osuského 6 Bratislava
   18.03.1999Noví spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   AFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 6 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   GV Plan- Versicherungs-Vermittlungs- Gessellschaft m.b.H., zast. Dr.iur. Dietmarom Zachom Hans-Resel-Glasse 19 8020 Graz Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Mikulová Osuského 6 Bratislava